Kategoria:Geotermia

Strategia dla Polski: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej samowystarczalna energetycznie”

Strategia dla polski – jej znaczenie dla europejskiej Wspólnoty
oraz dla realizacji dyrektyw i postanowień Unii Europejskiej

Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej” wspierane przez Ruch Społeczny „Geotermalna Rzeczypospolita” zaproponowało autorską Strategię: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie”. Strategia przeobrażenia Polski, samowystarczalnej energetycznie, w wielkie geotermalne uzdrowisko Unii Europejskiej z wykorzystaniem wszystkich istniejących na polskim terytorium źródeł energii odnawialnej jest strategicznym kierunkiem energetycznego rozwoju polskiej gospodarki – korzystnym dla Polski, ale również ważnym zadaniem dla integracyjnych celów całej europejskiej Wspólnoty. Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3

Postanowienie Międzyregionalnego Forum Ekoenergetyki

Cel Forum

Przedmiotem troski Uczestników Forum, zorganizowanego przez grupę radnych Miasta Gdańska oraz Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej” w Wejherowie, była realizacja wszystkich dyrektyw, wytycznych, postanowień i priorytetów Unii Europejskiej w systemie zrównoważonego ekorozwoju gospodarczego, zbudowanym na fundamencie skojarzonej energetyki źródeł odnawialnych w zakresie dotyczącym:
Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3

Międzyregionalne Forum Ekoenergetyki

Pakiet klimatyczno-energetyczny 3×20.
Jak realizujemy w wybranych regionach postanowienia Unii Europejskiej
Rada Miasta Gdańska
Sala Herbowa
Dnia: 20 maja 2010 r.
Godz. 13.30
>> Pobierz program narady <<

Oferta Gospodarcza Programu Rozwoju Gospodarczego Kaszub

Gdańsk, 30. 09. 2009r.
Budowa elektrociepłowni biometanowej wspomaganej energią innych źródeł odnawialnych stanowi priorytetowy cel programowy Programu Rozwoju Gospodarczego Kaszub.
    Z tego powodu Oferta Gospodarcza przedstawia cechy znamienne i zalety elektrociepłowni biometanowej wspomaganej energią innych źródeł odnawialnych, według energetycznej koncepcji mgr inż. Wiesława Janiszewskiego, w porównaniu ze stanem techniki według oferty rządu, dotyczącej budowy elektrowni jądrowej oraz oferty biznesu, dotyczącej budowy biogazowni, na Kaszubach.
Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3

Testament śp. prof. dr hab. inż. Juliana Sokołowskiego

mgr inż. Wiesław Janiszewski, Gdańsk, kwiecień 2010
Lecimy podobnym samolotem z świadomością konieczności lądowania i obrazem katastrofy prezydenckiego samolotu w naszych sercach. Do tego podobnego samolotu już dawno wsiedliśmy i teraz chodzi tylko o to, by jakoś szczęśliwie wylądować. W tym momencie nie jest ważne, kto nas do takiej podróży zmusił, czy namówił. Przez lata całe było fałszowane oblicze rzeczywistości. Teraz poprzez rzeczywistość katyńską prawda jest narodowi polskiemu pokazywana. Dzięki wstawiennictwu Jana Pawła II, dokładnie w piątą rocznicę Jego śmierci, w wigilię dnia Bożego Miłosierdzia i 70 — tą rocznicę katyńskiego mordu, naród polski jakby przejrzał na oczy. Czy całą prawdę zobaczył najbliższa przyszłość pokaże.

Czytaj całość Testament śp. prof. dr hab. inż. Juliana Sokołowskiego

Geotermia to nasza specjalność

Nasz Dziennik, 22-23.11.2008
Sukces toruńskiej geotermii sukcesem Polski
prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski

Ojcowie Redemptoryści na czele z o. Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja, podjęli trud zbudowania pierwszej elektrociepłowni geotermalnej. Pamiętam, jak spotkaliśmy się kilka lat temu w Toruniu, śp. profesor Julian Sokołowski, który jest ojcem polskiej szkoły geotermalnej, powiedział wówczas: „Ojcze Dyrektorze, tu, pod Toruniem, są wody geotermalne”. Zobaczyłem twarz Ojca Dyrektora, wydawało mi się, że nie wierzy tym słowom. Ale w końcu uwierzył, bo człowiek, który jest silny wiarą, potrafi zrobić wszystko. Jeszcze raz dziękuję, Ojcze Dyrektorze.
Czytaj więcej »

Energetyka geotermalna, elektryczna i cieplna w Europie jako technologie dla przyszłości

Radio Maryja, 2008-06-18
Energetyka geotermalna, elektryczna i cieplna w Europie jako technologie dla przyszłości
prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
Źródło

Odsłuchaj

Prof. dr hab. Jan Szyszko na temat geotermii cz.3.

Prof. dr hab. Jan Szyszko na temat geotermii cz.2.

Prof. dr hab. Jan Szyszko na temat geotermii cz.1.