Kategoria:Skarby Ziemi Kaszubskiej

Postanowienie Międzyregionalnego Forum Ekoenergetyki

Cel Forum

Przedmiotem troski Uczestników Forum, zorganizowanego przez grupę radnych Miasta Gdańska oraz Stowarzyszenie „Skarby Ziemi Kaszubskiej” w Wejherowie, była realizacja wszystkich dyrektyw, wytycznych, postanowień i priorytetów Unii Europejskiej w systemie zrównoważonego ekorozwoju gospodarczego, zbudowanym na fundamencie skojarzonej energetyki źródeł odnawialnych w zakresie dotyczącym:
Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3

Międzyregionalne Forum Ekoenergetyki

Pakiet klimatyczno-energetyczny 3×20.
Jak realizujemy w wybranych regionach postanowienia Unii Europejskiej
Rada Miasta Gdańska
Sala Herbowa
Dnia: 20 maja 2010 r.
Godz. 13.30
>> Pobierz program narady <<

Oferta Gospodarcza Programu Rozwoju Gospodarczego Kaszub

Gdańsk, 30. 09. 2009r.
Budowa elektrociepłowni biometanowej wspomaganej energią innych źródeł odnawialnych stanowi priorytetowy cel programowy Programu Rozwoju Gospodarczego Kaszub.
    Z tego powodu Oferta Gospodarcza przedstawia cechy znamienne i zalety elektrociepłowni biometanowej wspomaganej energią innych źródeł odnawialnych, według energetycznej koncepcji mgr inż. Wiesława Janiszewskiego, w porównaniu ze stanem techniki według oferty rządu, dotyczącej budowy elektrowni jądrowej oraz oferty biznesu, dotyczącej budowy biogazowni, na Kaszubach.
Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3