Diagnoza o stanie państwa w Polsce po czterech latach rządów koalicji PO i PSL

mgr inż. Wiesław Janiszewski

Państwo polskie na terytorium Polski w odczuciu obywatelskim praktycznie przestało istnieć. Stało się ciałem obcym, organizmem państwowym, mającym w stosunku do narodu znamiona struktury terrorystycznej, której jedynym celem jest rabunek dóbr na polskim terytorium. Przekształcenie państwa polskiego w organizm państwowy, realizujący we wszystkich obszarach życia politycznego, gospodarczego i społecznego politykę nienawiści wobec narodu polskiego, dokonane zostało w kamuflażu rozdziału Kościoła od państwa.

Ten rozdział rozumieć należy jako całkowite wyobcowanie państwa jako pasożytniczej struktury, stosującej terroryzm medialny, ekonomiczny, polityczny i technologiczny w życiu gospodarczym  i społecznym, ze społeczeństwa polskiego, które dla kamuflażu nazywane jest przez państwo Kościołem. Jako organizm kościelny społeczeństwo polskie pozbawiane jest przez państwo prawa do budowania własnej chrześcijańskiej tożsamości w przestrzeni publicznej. Polityka nienawiści państwa do społeczeństwa, która charakteryzuje cywilizację rabunku, wyrażana jest przez antypolonizm jawny i zamaskowany, demonstrowany przez państwo w jego decyzjach politycznych i gospodarczych.

Czytaj całość: Diagnoza o stanie państwa w Polsce

Comments are closed