Oferta Gospodarcza Programu Rozwoju Gospodarczego Kaszub

Gdańsk, 30. 09. 2009r.
Budowa elektrociepłowni biometanowej wspomaganej energią innych źródeł odnawialnych stanowi priorytetowy cel programowy Programu Rozwoju Gospodarczego Kaszub.
    Z tego powodu Oferta Gospodarcza przedstawia cechy znamienne i zalety elektrociepłowni biometanowej wspomaganej energią innych źródeł odnawialnych, według energetycznej koncepcji mgr inż. Wiesława Janiszewskiego, w porównaniu ze stanem techniki według oferty rządu, dotyczącej budowy elektrowni jądrowej oraz oferty biznesu, dotyczącej budowy biogazowni, na Kaszubach.
Czytaj więcej »

Strona: 1 2 3

Testament śp. prof. dr hab. inż. Juliana Sokołowskiego

mgr inż. Wiesław Janiszewski, Gdańsk, kwiecień 2010
Lecimy podobnym samolotem z świadomością konieczności lądowania i obrazem katastrofy prezydenckiego samolotu w naszych sercach. Do tego podobnego samolotu już dawno wsiedliśmy i teraz chodzi tylko o to, by jakoś szczęśliwie wylądować. W tym momencie nie jest ważne, kto nas do takiej podróży zmusił, czy namówił. Przez lata całe było fałszowane oblicze rzeczywistości. Teraz poprzez rzeczywistość katyńską prawda jest narodowi polskiemu pokazywana. Dzięki wstawiennictwu Jana Pawła II, dokładnie w piątą rocznicę Jego śmierci, w wigilię dnia Bożego Miłosierdzia i 70 — tą rocznicę katyńskiego mordu, naród polski jakby przejrzał na oczy. Czy całą prawdę zobaczył najbliższa przyszłość pokaże.

Czytaj całość Testament śp. prof. dr hab. inż. Juliana Sokołowskiego

Geotermia to nasza specjalność

Nasz Dziennik, 22-23.11.2008
Sukces toruńskiej geotermii sukcesem Polski
prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski

Ojcowie Redemptoryści na czele z o. Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja, podjęli trud zbudowania pierwszej elektrociepłowni geotermalnej. Pamiętam, jak spotkaliśmy się kilka lat temu w Toruniu, śp. profesor Julian Sokołowski, który jest ojcem polskiej szkoły geotermalnej, powiedział wówczas: „Ojcze Dyrektorze, tu, pod Toruniem, są wody geotermalne”. Zobaczyłem twarz Ojca Dyrektora, wydawało mi się, że nie wierzy tym słowom. Ale w końcu uwierzył, bo człowiek, który jest silny wiarą, potrafi zrobić wszystko. Jeszcze raz dziękuję, Ojcze Dyrektorze.
Czytaj więcej »

Czy Polsce potrzebna jest energia atomowa?

Radio Maryja, 2008-04-07
Czy Polsce potrzebna jest energia atomowa?
prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
Odsłuchaj

Energetyka geotermalna, elektryczna i cieplna w Europie jako technologie dla przyszłości

Radio Maryja, 2008-06-18
Energetyka geotermalna, elektryczna i cieplna w Europie jako technologie dla przyszłości
prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
Źródło

Odsłuchaj

Sprawa składowania dwutlenku węgla w Polsce

Radio Maryja, 2010-02-12
Sprawa składowania dwutlenku węgla w Polsce
prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski
Źródło

Odsłuchaj

Prof. dr hab. Jan Szyszko na temat geotermii cz.3.

Prof. dr hab. Jan Szyszko na temat geotermii cz.2.

Prof. dr hab. Jan Szyszko na temat geotermii cz.1.

Niewykorzystana geotermia

Nasz Dziennik, 2006-06-30
Polska w 80 proc. leży na złożach geotermalnych. Jest pod tym względem najbogatszym państwem w Europie. Ale chyba jedynym, które nie potrafi wykorzystać posiadanych zasobów. Czy to ze względu na niedoinformowanie, czy działania lobby naftowo-gazowego, które skutecznie blokuje wszelkie inicjatywy w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Ciąg dalszy na stronie http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=654