Strategia dla Polski: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej samowystarczalna energetycznie”

Porównanie Strategii dla Polski z energetyką jądrową dla umożliwienia oceny i akceptacji

Do głównego pytania Międzyregionalnego Forum Ekoenergetyki (Gdańsk, 20 maja 2010): „Jak realizujemy w regionach i całej Polsce postanowienia Unii Europejskiej, zwłaszcza pakietu „3 x 20”? trzeba dodać następujące fundamentalne pytanie: „Jak realizacja pomysłu budowy elektrowni jądrowych w Polsce wpłynie na realizację naszej ogólnopolskiej Strategii: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie”?

W naszej Strategii nie ma miejsca na atom, ponieważ zgodnie z postanowieniami, dyrektywami i priorytetami Unii Europejskiej oraz ze zdrowym rozsądkiem odpady radioaktywne zagrażają funkcji uzdrowiska Unii Europejskiej i nie mogą współistnieć z balneologicznym leczniczym i energetycznym podziemnym morzem geotermalnym na terytorium uzdrowiska o europejskim standardzie i wymiarze. Trudno byłoby sobie wyobrazić istnienie w takim wielkim europejskim rekreacyjnym uzdrowisku jakichkolwiek atomowych, ekologicznych i terrorystycznych zagrożeń.

Dla porównania należy dopowiedzieć, że celowe nierespektowanie wszystkich wyżej wymienionych dyrektyw, wytycznych, postanowień i priorytetów przez energetykę jądrową ma na celu sprowokowanie gigantycznych kar za ich niewykonanie, a także wyprowadzenie z Polski ogromnych funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację innowacyjnych nowych wysokich technologii oraz niedopuszczenie do realizacji wielkiej idei integracji europejskiej Wspólnoty przez ekologiczną dewastację dobra wspólnego całej europejskiej Wspólnoty w postaci gigantycznego podziemnego morza balneologicznych leczniczych i energetycznych wód geotermalnych na polskim terytorium i potraktowanie tego wielkiego geoprzyrodniczego skarbu jako gigantycznego magazynu dla szalenie niebezpiecznych śmieci z najbardziej brudnych współczesnych technologii,  z rozszczepienia atomu przede wszystkim. W tym świetle dyrektywy   i postanowienia pakietu „Natura 2000”, wymagania Wspólnoty Europejskiej dotyczące ochrony środowiska oraz ochrony geoprzyrodniczych bogactw planety Ziemi przed dewastacją, bezpieczeństwa ekologicznego i antyterrorystycznego oraz ochrony bioróżnorodności w powiązaniu z konwencją klimatyczną nie są przez energetykę jądrową w ogóle brane pod uwagę.

W całej rozciągłości energetyka jądrowa nie realizuje postanowień pakietu „3 x 20”  oraz konwencji klimatycznej i konwencji o bioróżnorodności ONZ, ponieważ:

  • produkuje w ogromnych ilościach parę wodną, która jest głównym gazem cieplarnianym w atmosferze ziemskiej, przez odparowanie wielkich ilości wody z jeziora Żarnowieckiego, co prowadzi do efektu cieplarnianego, pustynnienia i kontynentalizacji planety Ziemi,
  • paliwo jądrowe do deficytowych źródeł nieodnawialnych należy, więc jego zużycie należy zmniejszać, a nie zwiększać,
  • energia jądrowa do odnawialnej nie należy, więc trzeba ją zastępować energetyką odnawialną, a nie odwrotnie.

Energetyka jądrowa jest więc śmiertelnym wrogiem planety Ziemi, nie tylko jako brudna technologia produkcji składowisk odpadów radioaktywnych, ale także jako technologia produkcji gazu cieplarnianego 380 razy bardziej odpowiedzialnego za efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla.

Zwłaszcza w Polsce, gdzie jest najmniej wody w Europie, technologia rozszczepienia atomu, produkująca parę wodną jako odpad technologiczny,  jest dla kontynentu europejskiego niedopuszczalna. Likwidacja zasobów wodnych, która prowadzi do kontynentalizacji i pustynnienia klimatu Ziemi, uderza wprost w zasady konwencji klimatycznej i konwencji o bioróżnorodności ONZ. Godzi w najbardziej racjonalną i skuteczną, ekologiczną i bezpieczną metodę eliminacji dwutlenku węgla z atmosfery ziemskiej poprzez zagospodarowanie przestrzeni przyrodniczej. Mając na względzie dobro europejskiej Wspólnoty nie można się zgodzić na unicestwienie tej Strategii właśnie na polskim terytorium, na którym są najlepsze w Europie warunki dla jej realizacji, pod każdym względem, również ze względu na potrzeby zwłaszcza w obszarach innowacyjnych wysokich technologii. W świecie liczy się najbardziej to, co jest innowacyjne i twórcze. Kraj, który w obszarach wysokich technologii traci grunt pod nogami, nie znajdzie uznania i szacunku ani wśród wrogów, ani przyjaciół. Władzę w Polsce muszą przejąć wysokie technologie.

Energetyka jądrowa dyskryminuje zasadę zrównoważonego rozwoju, obowiązującą w Unii Europejskiej, na rzecz zasady niezrównoważonego niedorozwoju, która w porównaniu z zasadą zrównoważonego rozwoju generuje gigantyczne bezrobocie. Unicestwia perspektywy wzrostu ilości nowych miejsc pracy, ponieważ w kamuflażu rzekomego wielkiego zatrudnienia w przemyśle atomowym eliminuje podstawową europejską zasadę zrównoważonego rozwoju: zatrudnienie przez rozwój.

Strona: 1 2 3

Comments are closed