Strategia dla Polski: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej samowystarczalna energetycznie”

Technologia Strategii dla Polski

Załączone schematy uwidaczniają istotę Strategii: „Polska geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej – samowystarczalna energetycznie” – jako najkorzystniejszej dla europejskiej Wspólnoty. W tej Strategii obok geotermii i bioenergii kluczową rolę spełnia dwutlenek węgla. Już w 2007 r. Senat Stanów Zjednoczonych uznał, że dwutlenek węgla przemysłowy nie wywiera decydującego wpływu na klimat planety Ziemi. Na Międzynarodowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w 2008 r. w Nowym Jorku krytyczny raport na temat rzekomego wpływu dwutlenku węgla na klimat planety Ziemi podpisało ponad 400 wybitnych naukowców z całego świata, decydujące znaczenie przypisując promieniowaniu kosmicznemu i słonecznemu, a nie efektowi cieplarnianemu spowodowanemu przez przemysłowy dwutlenek węgla. Prof. dr hab. inż. Mirosław Dakowski, geofizyk i wykładowca „Fizyki atmosfery i inżynierii ochrony atmosfery” na Konferencji: „Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa” w Senacie RP (27 kwietnia 2010 r.) powiedział” „Dwutlenek węgla jest ilościowo marginalnym gazem, ale nieszkodliwym, wręcz dającym błogosławione skutki dla rozwoju biosfery”.

Czy istnieje zatem jakaś sprzeczność w dyrektywach Unii Europejskiej o konieczności eliminacji dwutlenku węgla z atmosfery ziemskiej a opiniami geofizyków i inżynierów ochrony atmosfery? Nie ma żadnej sprzeczności. Trzeba koniecznie w naturalny sposób dwutlenek węgla usuwać z atmosfery w procesach asymilacji przyrodniczej oraz metodami wysokich technologii przy produkcji ekologicznych paliw. Należy jak najmniej dwutlenku węgla produkować na drodze spalania węgla, bo produkcji takiej towarzyszą groźne zanieczyszczenia, powodujące kwaśne deszcze, ale już najmniej rozsądne jest zastępowanie produkcji kwaśnych deszczów produkcją odpadów radioaktywnych i chowanie tych odpadów razem z dwutlenkiem węgla w głębinach planety Ziemi. Dwutlenek węgla zanieczyszczony i odpady radioaktywne są tak samo niebezpieczne dla planety Ziemi jak ludzie, którzy nie rozumieją istoty dyrektyw oraz postanowień Unii Europejskiej i chcą zarówno odpady radioaktywne, jak i dwutlenek węgla zmagazynować w polskim balneologicznym, leczniczym, energetycznym morzu geotermalnym – jako bomby ekologiczne z opóźnionym zapłonem. Można takie działania potraktować jako sabotaż wobec dyrektyw, postanowień i wytycznych Unii Europejskiej oraz dążenie do ich świadomego albo nieświadomego ekologicznego karykaturalnego wypaczenia. Można zupełnie poważnie twierdzić, na polskim przykładzie, że celem tych działań jest pozbawianie społeczeństw europejskiej Wspólnoty potencjału zdrowia fizycznego i duchowego, które jest dla człowieka skarbem największym. Gdyby dyrektywy, postanowienia i wytyczne Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza pakietu klimatyczno-energetycznego „3 x 20”, były w Polsce właściwie a nie opacznie rozumiane i realizowane, nie byłoby problemów ani z dwutlenkiem węgla, ani z produkcją odpadów radioaktywnych, ani z katastrofalnym stanem służby zdrowia.Te problemy przestałyby istnieć.

W Strategii dla Polski dwutlenek węgla jest skarbem, cennym surowcem, można powiedzieć ekosurowcem, posiadającym ogromne znaczenie w ekoenergetycznej gospodarce skojarzonej, tak mocno eksponowanej w postanowieniach i dyrektywach Unii Europejskiej. Gigantyczną zaś zieloną fabryką, która przerabia ten surowiec na biometan i energię elektryczną jest polskie rolnictwo. Taką fabrykę przetwarzania brudnego dwutlenku węgla przemysłowego       w czysty dwutlenek węgla ekologiczny stanowią również reaktory termiczne nowych wysokich technologii. Bez dwutlenku węgla jako cennego ekosurowca trudno byłoby zrealizować strategię: „Polska – samowystarczalna energetycznie – geotermalnym uzdrowiskiem Unii Europejskiej”. Ten cenny ekosurowiec w koncepcji Strategii dla Polski, która w zasadzie jest zbudowana przez wszystkich mądrych i twórczych ludzi w Polsce, stanowi fundament dla geoenergetyki, bioenergetyki, energooszczędnych nowych wysokich technologii, dla balneologii i lecznictwa, agroturystyki, rekreacji, a także wysokoenergooszczędnego budownictwa, którego rozwój w każdej polskiej gminie w tej Strategii jest niezbędny i zagwarantowany.

mgr inż. Wiesław Janiszewski, Gdańsk, 20 maja 2010 r.

Strona: 1 2 3

Comments are closed